تاریخ:
1401/06/07
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
مدیریت زنجیره های تامین ، بارکد ، کدگذاری، gs1 ، شماره گذاری ، لجستیک


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir