تاریخ:
1401/08/23
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
تورم - نرخ تورم - پول - نقدینگی - نرخ ارز - ارز - قیمت - قیمتها - بانک مرکزی - سیاست پولی - سیاست مالی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir