تاریخ:
1401
مجری:
امیررضا سوری, حسن ولی‌بیگی, منصور عسگری ارجنگی, طيبه رهنمون پيروج, میثم بشیری, حسین مهدیار, سعيده هوشمندگهر
کلیدواژه ها:
چشم اندازصنعت، تجارت، معدن، نرخ ارز، رشد اقتصادی، نرخ تورم، شاخص صنایع بورسی

بررسی چگونگی حرکت شاخص‎های کلان اقتصاد به عنوان ابزاری برای پیش بینی و تحلیل شرایط اقتصادی، به سیاستگذاران اقتصادی که بسیار مایلند تا با شناخت تحولات آتی اقتصاد و متغیرهای مؤثر بر آن، تفسیر واقع ‌بینانه‌ای از روند کلی اقتصاد در آینده داشته باشند کمک شایانی می‌نماید. چنین شناختی آن‎ها را قادر خواهد ساخت که بتوانند سیاست‎های کلان اقتصادی را به نحو مطلوب‎تر در راستای تثبیت اقتصاد و کاهش انحراف رشد اقتصادی از مسیر رشد بلند مدت بکار گیرند. در این راستا این پژوهش ضمن بررسی روند شاخص‌های کلان اقتصادی و ترسیم شرایط فعلی اقتصاد ایران به بررسی و تحلیل عملکرد آتی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر متغیرهای کلیدی بخش صنعت با توجه به شرایط داخلی و خارجی و براساس روش‌های کمی اقتصاد سنجی و میدانی (پرسشنامه‌) پرداخته شده است. در روش میدانی فرم نظرسنجی در خصوص تغییرات آتی شاخص های کلان اقتصادی و وضعیت اقتصادی کشور در سال 1401 تدوین و نظر صاحبنظران و متخصصان مسائل اقتصادی اخذ شده است. بدیهی است دیدگاه ارائه شده توسط صاحبنظران تلقی آنها از شرایط اقتصاد ایران بوده که ممکن است با توجه به تحولاتی نظیر تحریم‎های بین‎المللی، نا آرامی‎های منطقه، بحران اقتصادی و ... با یکدیگر تفاوت داشته باشد لذا متوسط پاسخ همه صاحبنظران و متخصصان مسائل اقتصادی در هر کدام از متغیرها در نظر گرفته خواهد شد. همچنین با استفاده از روش میدانی اقدام به احصاء چالش¬های محیط کسب‌و‌کار 500 مورد از بنگاه‌های کوچک و متوسط شده است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir