تاریخ:
1401/09/14
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
راهکارهای GS1 - قابلیت های زنجیره تامین سرد


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir