تاریخ:
1401
مجری:
مهندسين مشاور فن‌آوري اطلاعات مکاني فام زيرساخت , الناز میاندوآبچی, مريم سپاهي, الهام حمزه‌لو, ميثم طوسي, ناصر عيسي‌زاده, محمد ذبيحي‌نيا, رضا نجفي, يوسف باقري, مهسا طولابي
کلیدواژه ها:
نیازسنجی، زنجیره تامین، مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، استانداردهای جهانی

سازمان GS1 ایران (مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران) یک سازمان وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی است. این سازمان عضو سازمان جهانی GS1 بوده و خدمات پیاده‌سازی این استانداردها و راه‌حل‌های شناسایی را جهت تسهیل و بهبود زنجیره‌های تامین در ایران ارایه می‌کند. تقریبا تمامی سازمان‌‌ها، شرکت‌ها و واحدهای کسب‌وکار می‌توانند از ابزارهای شناسایی و خدمات و راه‌حل‌های GS1 به منظور بهبود عملیات خود در زنجیره تامین نظیر شناسایی محصول، ردیابی و تبادل الکترونیکی داده (EDI) بهره‌مند شوند. در این پژوهش، کلیه سازمان‌های با قابلیت بهره‌گیری از خدمات و راه‌حل‌های GS1 شناسایی شده و در گروه‌های نه گانه دسته‌بندی شدند. سپس خدمات مرتبط با GS1 احصا و در چهارده گروه معرفی شد. سپس برای هر گروه از سازمان‌ها، خدمات مرتبط GS1 تعیین و اولویت‌بندی شد. همچنین تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها برای GS1 ایران انجام شد و راهبردهای مناسب احصا و معرفی شدند. بر مبنای این تحلیل‌ها، اولویت اقدامات GS1 ایران برای توسعه خدمات و راه‌حل‌های این نهاد، برای هر یک از گروه‌های نه گانه سازمان‌ها مشخص شدند. در این ارتباط، خدمات چهارده‌گانه برای این گروه‌ها، در قالب خدمات آماده ارایه یا نیازمند توسعه و تکمیل بیان شدند. همچنین، توصیه‌های سیاستی و رویکردهای تبلیغات برای گسترش بازار این مرکز در بین سازمان‌های مورد مطالعه ارایه شد.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir