تاریخ:
1402/01/28
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
بهره وری - رشد - رشد اقتصادی -کارایی - اثربخشی - اثر بخشی - بهروی کل- عوامل تولید - بهروی کل- عوامل تولید


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir