تاریخ:
1402/02/11
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
ترانزیت - حمل و نقل ریلی - لجستیک - کریدور - راه آهن - رشت - استارا


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir