تاریخ:
1402/04/14
نویسنده:
فايزه هدايت نظري
کلیدواژه ها:
اقتصاد دیجیتال - اقتصاد توسعه - توسعه اقتصادی - رشد اقتصادی - اقتصاد چرخشی - منابع تجدید ناپذیر


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir