تاریخ:
1402/05/02
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
هوشمندسازی - صنعت - توسعه فناوری - رقابتپذیری - رقابتمندی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir