تاریخ:
1402/05/09
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
تحول ساختاری - نظام توزیع - هندوستان - هند -تنظیم بازار - قیمت گذاری


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir