تاریخ:
1402/07/03
نویسنده:
-
کلیدواژه ها:
اشتغال - بیکاری - برنامه توسعه - برنامه هفتم


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir