نام و نام خانوادگی: مریم خلیلی اصل محل تولد: سال تولد :
شماره تلفن محل کار: دورنگار: شماره موبایل:
پست الكترونيك سازمانی: آدرس اینترنتی رزومه کامل: http://www.itsr.ir/Page/10082/?id=1137
آخرين مدرك تحصيلي: دکترا رشته تحصیلی: علوم اقتصادی دانشگاه: دانشگاه پیام نور
نوع عضویت: عضو هيأت علمي داخلي
عنوان شغلی فعلی: گروه پژوهشی: پژوهشكده:
وضعيت استخدامي(رسمی/پیمانی/قراردادی): آخرين رتبه علمي: استاديار آخرين پايه علمي: 1
1-
2-
3-
1-
2-
3-
عنوان تعداد عنوان تعداد
طرح‌هاي پژوهشي كتاب
مقالات ISI مقالات همايش بين‌المللي خارج از کشور
مقالات علمي ـ پژوهشي مقالات همايش ملي و بین‌المللی داخل کشور
مقالات علمي ـ ترويجي سخنرانی در همایش‌ها و مباحث میزگردهای علمی
حوزه تخصصي مهمترين مهارت‌هاي كاري در حوزه تخصصي علائق پژوهشي
1- 1- 1-
2- 2- 2-
3- 3- 3-
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir