نام و نام خانوادگی: اکبر محمدی محل تولد: سال تولد :
شماره تلفن محل کار: دورنگار: شماره موبایل:
پست الكترونيك سازمانی: آدرس اینترنتی رزومه کامل: http://www.itsr.ir/Page/10082/?id=1148
آخرين مدرك تحصيلي: دکترا رشته تحصیلی: مدیریت تکنولوژی گرایش مدیریت نوآوری دانشگاه: دانشگاه تهران
نوع عضویت:
عنوان شغلی فعلی: گروه پژوهشی: پژوهشكده:
وضعيت استخدامي(رسمی/پیمانی/قراردادی): آخرين رتبه علمي: استاديار آخرين پايه علمي: 6
1-
2-
3-
1-
2-
3-
عنوان تعداد عنوان تعداد
طرح‌هاي پژوهشي كتاب 3
مقالات ISI 3 مقالات همايش بين‌المللي خارج از کشور
مقالات علمي ـ پژوهشي 6 مقالات همايش ملي و بین‌المللی داخل کشور
مقالات علمي ـ ترويجي سخنرانی در همایش‌ها و مباحث میزگردهای علمی
حوزه تخصصي مهمترين مهارت‌هاي كاري در حوزه تخصصي علائق پژوهشي
1- 1- 1-
2- 2- 2-
3- 3- 3-
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir