نام و نام خانوادگی: سید صالح اکبرموسوی محل تولد: تبریز سال تولد : 1368
شماره تلفن محل کار: دورنگار: شماره موبایل:
پست الكترونيك سازمانی: آدرس اینترنتی رزومه کامل: http://www.itsr.ir/Page/10082/?id=1152
آخرين مدرك تحصيلي: دکترا رشته تحصیلی: علوم اقتصادی دانشگاه: دانشگاه تبریز
نوع عضویت: عضو هيأت علمي داخلي
عنوان شغلی فعلی: پژوهشگر گروه پژوهشی: مدل سازی و مطالعات منطقه ای پژوهشكده:
وضعيت استخدامي(رسمی/پیمانی/قراردادی): آخرين رتبه علمي: استاديار آخرين پايه علمي: 1
1-
2-
3-
1- هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
2- مدرس دانشگاه
3-
عنوان تعداد عنوان تعداد
طرح‌هاي پژوهشي كتاب 2
مقالات ISI مقالات همايش بين‌المللي خارج از کشور
مقالات علمي ـ پژوهشي 9 مقالات همايش ملي و بین‌المللی داخل کشور 1
مقالات علمي ـ ترويجي 1 سخنرانی در همایش‌ها و مباحث میزگردهای علمی
حوزه تخصصي مهمترين مهارت‌هاي كاري در حوزه تخصصي علائق پژوهشي
1- 1- 1-
2- 2- 2-
3- 3- 3-
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir