نام و نام خانوادگی: ميترا رحمانی محل تولد: قزوين سال تولد : 1349
شماره تلفن محل کار: دورنگار: شماره موبایل:
پست الكترونيك سازمانی: M.Rahmani@itsr.ir آدرس اینترنتی رزومه کامل: http://www.itsr.ir/Page/10082/?id=557
آخرين مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه: دانشگاه الزهرا
نوع عضویت: عضو هيأت علمي داخلي
عنوان شغلی فعلی: پژوهشگر و عضو هیئت علمی گروه پژوهشی: گروه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی خارجی پژوهشكده: توسعه بازرگانی
وضعيت استخدامي(رسمی/پیمانی/قراردادی): رسمی آزمایشی آخرين رتبه علمي: استاديار آخرين پايه علمي: 17
1-
2-
3-
1-
2-
3-
عنوان تعداد عنوان تعداد
طرح‌هاي پژوهشي 25 كتاب 14
مقالات ISI 0 مقالات همايش بين‌المللي خارج از کشور 0
مقالات علمي ـ پژوهشي 6 مقالات همايش ملي و بین‌المللی داخل کشور 3
مقالات علمي ـ ترويجي 10 سخنرانی در همایش‌ها و مباحث میزگردهای علمی 0
حوزه تخصصي مهمترين مهارت‌هاي كاري در حوزه تخصصي علائق پژوهشي
1- تجارت بين الملل 1- موانع تجاری و ترفه 1- اقتصاد و تجارت خارجی ایران
2- همگرايي منطقه اي 2- موافقت نامه های منطقه ای و دو جانبه 2- نقش اقتصاد سیاسی و روابط بین‌الملل در عرصه تجارت خارجی
3- سياست هاي تجاري 3- سرمایه گذری مستقیم خارجی 3- تجارت چندجانبه و هم‌گرایی های تجاری
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir