نام و نام خانوادگی: سميرا گل کاران مقدم محل تولد: تهران سال تولد : 1352
شماره تلفن محل کار: دورنگار: شماره موبایل:
پست الكترونيك سازمانی: S.Golkaran@itsr.ir آدرس اینترنتی رزومه کامل: http://www.itsr.ir/Page/10082/?id=602
آخرين مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه: واحدعلوم تحقیقات
نوع عضویت: عضو هيأت علمي داخلي
عنوان شغلی فعلی: پژوهشگر گروه پژوهشی: ترتیبات تجاری بین المللی پژوهشكده:
وضعيت استخدامي(رسمی/پیمانی/قراردادی): رسمی آخرين رتبه علمي: استاديار آخرين پايه علمي:
1-
2-
3-
1-
2-
3-
عنوان تعداد عنوان تعداد
طرح‌هاي پژوهشي 12 كتاب 2
مقالات ISI 0 مقالات همايش بين‌المللي خارج از کشور 0
مقالات علمي ـ پژوهشي 0 مقالات همايش ملي و بین‌المللی داخل کشور 0
مقالات علمي ـ ترويجي 4 سخنرانی در همایش‌ها و مباحث میزگردهای علمی 0
حوزه تخصصي مهمترين مهارت‌هاي كاري در حوزه تخصصي علائق پژوهشي
1- مزیت نیبی 1- 1-
2- wto 2- 2-
3- تنظیم بازار 3- 3-
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir