نام و نام خانوادگی: فرزاد مرادپور محل تولد: رودسر سال تولد : 1353
شماره تلفن محل کار: دورنگار: شماره موبایل:
پست الكترونيك سازمانی: F.Moradpour@itsr.ir آدرس اینترنتی رزومه کامل: http://www.itsr.ir/Page/10082/?id=639
آخرين مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه: امام صادق تهران
نوع عضویت:
عنوان شغلی فعلی: پژوهشگر گروه پژوهشی: پژوهشكده:
وضعيت استخدامي(رسمی/پیمانی/قراردادی): رسمی قطعی آخرين رتبه علمي: مربي آخرين پايه علمي: کارشناسی ارشد
1- رتبه اول ازمون علمی سراسری استعدادیابی جوانان وزارت بازرگانی1387
2- کارشناس نمونه سطح ذستگاهی درسال 1384
3-
1- فارغ التحصیل دوره عالی دوساله اموزش مذاکرات تجاری بین الملل1380
2- مشاورجوان معاون بین الملل وزیربازرگانی
3- مشارکت درمذاکرات تجاری بین المللی از جمله تجارت ترجیحی و تجارت ازاد و نیز فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت از جمله تهیه رژیم تجاری ایران وپاسخ به سولات مربوط به ان
عنوان تعداد عنوان تعداد
طرح‌هاي پژوهشي 5 كتاب 9
مقالات ISI 0 مقالات همايش بين‌المللي خارج از کشور 0
مقالات علمي ـ پژوهشي 0 مقالات همايش ملي و بین‌المللی داخل کشور 2
مقالات علمي ـ ترويجي 1 سخنرانی در همایش‌ها و مباحث میزگردهای علمی 10
حوزه تخصصي مهمترين مهارت‌هاي كاري در حوزه تخصصي علائق پژوهشي
1- سازمان جهاني تجارت 1- اشنایی بافرایند ،تجربیات و الزامات الحاق به ادبیات ذیربط 1- پژوهشهای مرتبط با سازمان جهاني تجارت
2- موافقت نامه های ترجیحی وتجارت ازاد 2- تجربه انجام مذاکرات مربوطه و اشنایی بامتون وادبیات ذیربط 2- پژوهشهای مرتبط با موافقت نامه های ترجیحی وتجارت ازاد
3- اقدامات ضددامپینگ جبرانی وحفاظتی 3- عضوکارگروه ملی مربوطه و اشنایی با رویه ها و مقررات ذیربط 3- پژوهشهای مرتبط با اقدامات ضددامپینگ جبرانی وحفاظتی
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir