نام و نام خانوادگی: علی زاهد طلبان محل تولد: مشهد سال تولد : 1343
شماره تلفن محل کار: دورنگار: شماره موبایل:
پست الكترونيك سازمانی: A.Zahedtalaban@itsr.ir آدرس اینترنتی رزومه کامل: http://www.itsr.ir/Page/10082/?id=652
آخرين مدرك تحصيلي: دکترا رشته تحصیلی: علوم اقتصادی دانشگاه: دانشگاه تهران
نوع عضویت: عضو هيأت علمي داخلي
عنوان شغلی فعلی: مدیرموافقت نامه های کالایی گروه پژوهشی: دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری پژوهشكده:
وضعيت استخدامي(رسمی/پیمانی/قراردادی): رسمی قطعی آخرين رتبه علمي: استاديار آخرين پايه علمي: 16
1- لوح تقدير وجایزه ویژه مقاله برترسومین همایش ملی فرش دستبافت ایران
2- تقدیرنامه ازاتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران و چین بابت ارائه شفاهی مقاله درهمایش موانع صادرات به چین
3- تقدیرنامه ازاتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران و چین بابت ارائه شفاهی مقاله درهمایش موانع صادرات به چین
1- مدير مالي و سرپرست حسابداري قراردادها در طرح فولاد خراسان 5 سال
2- كارشناس ارشد تجاري نمايندگي تام‌الاختيار تجاري ج.ا.ا از سال 1389 تا كنون
3- 3- كارشناس ارشد تجاري نمايندگي تام‌الاختيار تجاري ج.ا.ا از سال 1389 تا كنون
عنوان تعداد عنوان تعداد
طرح‌هاي پژوهشي 5 كتاب 7
مقالات ISI 0 مقالات همايش بين‌المللي خارج از کشور 0
مقالات علمي ـ پژوهشي 4 مقالات همايش ملي و بین‌المللی داخل کشور 4
مقالات علمي ـ ترويجي 6 سخنرانی در همایش‌ها و مباحث میزگردهای علمی 10
حوزه تخصصي مهمترين مهارت‌هاي كاري در حوزه تخصصي علائق پژوهشي
1- سازمان بین الملل 1- مذاکرات تعرفه ای وتجاری وترکیبات تجاری ترجیحی 1- موضوعات تعرفه اي ودسترسي به بازار
2- ترتيبات تجاري منطقه اي 2- استانداردهاوموانع تجاری 2- مذاكرات تجاري
3- تعرفه ،دسترسي به بازار 3- تجارت بین الملل وتجارت خارجی کشور 3- امورگمركي وتسهيل تجاري
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir