نام و نام خانوادگی: خليل حيدری محل تولد: تفرش سال تولد : 1349
شماره تلفن محل کار: 61062324 دورنگار: 61062273 شماره موبایل: 09125771522
پست الكترونيك سازمانی: kh.heidary@itsr.ir آدرس اینترنتی رزومه کامل: http://www.itsr.ir/Page/10082/?id=657
آخرين مدرك تحصيلي: دکترا رشته تحصیلی: علوم اقتصادی دانشگاه: مفید
نوع عضویت: هیات علمی موسسه
عنوان شغلی فعلی: استادیار گروه پژوهشی: بازرگاني داخلي پژوهشكده: توسعه بازرگاني
وضعيت استخدامي(رسمی/پیمانی/قراردادی): رسمي آخرين رتبه علمي: استاديار آخرين پايه علمي: 17
1- پژوهشگرنمونه وزارت بازرگاني1381
2- پژوهشگرنمونه موسسه مطالعات وپژوهشهاي بازرگاني1380-1382
3- رتبه 3 از 20 دوره دکتری
1- مديرگروه مطالعاتي بازرگاني داخلي
2- مديراموراستانهادربازرگاني
3- مدير راه‌اندازي دانشگاه آزاد تفرش
عنوان تعداد عنوان تعداد
طرح‌هاي پژوهشي 30 كتاب 10
مقالات ISI 0 مقالات همايش بين‌المللي خارج از کشور 0
مقالات علمي ـ پژوهشي 19 مقالات همايش ملي و بین‌المللی داخل کشور 15
مقالات علمي ـ ترويجي 3 سخنرانی در همایش‌ها و مباحث میزگردهای علمی 10
حوزه تخصصي مهمترين مهارت‌هاي كاري در حوزه تخصصي علائق پژوهشي
1- اقتصاد صنعتی 1- نرم افزارهاي كامپيوتري در حوزه اقتصاد صنعتی، فقر و الگوي مصرف 1- اقتصاد صنعتی
2- بررسي فقر والگوي مصرف خانوار 2- 2- فقروالگوي مصرف خانواده
3- بازرگانی داخلی 3- 3- بازرگانی داخلی
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir