نام و نام خانوادگی: منصور عسگری ارجنکی محل تولد: فارسان سال تولد : 1348
شماره تلفن محل کار: دورنگار: شماره موبایل:
پست الكترونيك سازمانی: m.Asgari@itsr.ir آدرس اینترنتی رزومه کامل: http://www.itsr.ir/Page/10082/?id=746
آخرين مدرك تحصيلي: دکترا رشته تحصیلی: علوم اقتصادی-اقتصاد بین الملل و اقتصاد پولی دانشگاه: اصفهان
نوع عضویت: عضو هيأت علمي
عنوان شغلی فعلی: مدیر گروه مدلسازی و مطالعات منطقه ای گروه پژوهشی: مدلسازی و مطالعات منطقه ای پژوهشكده: پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی
وضعيت استخدامي(رسمی/پیمانی/قراردادی): رسمی قطعی آخرين رتبه علمي: دانشيار آخرين پايه علمي: 25
1- پژوهشگربرگزيده سال1383
2- مجري طرح برتر وزارت بازرگاني سال1386
3- پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
1-
2-
3-
عنوان تعداد عنوان تعداد
طرح‌هاي پژوهشي 0 كتاب 20
مقالات ISI 0 مقالات همايش بين‌المللي خارج از کشور 0
مقالات علمي ـ پژوهشي 10 مقالات همايش ملي و بین‌المللی داخل کشور 37
مقالات علمي ـ ترويجي 4 سخنرانی در همایش‌ها و مباحث میزگردهای علمی 38
حوزه تخصصي مهمترين مهارت‌هاي كاري در حوزه تخصصي علائق پژوهشي
1- تجارت بين‌الملل 1- مدل‌سازي 1- تجارت و اقتصادبين‌الملل
2- مدل‌سازي 2- تجارت 2- مدل متعادل عمومي
3- اقتصادسنجي 3- نرخ ارز 3- DEGE
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir