نام و نام خانوادگی: حسن ثاقب محل تولد: رامسر سال تولد : 1352
شماره تلفن محل کار: دورنگار: شماره موبایل:
پست الكترونيك سازمانی: H.Sagheb@itsr.ir آدرس اینترنتی رزومه کامل: http://www.itsr.ir/Page/10082/?id=757
آخرين مدرك تحصيلي: دکترا رشته تحصیلی: علوم اقتصادی دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی
نوع عضویت: عضو هيأت علمي داخلي
عنوان شغلی فعلی: گروه پژوهشی: گروه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی خارجی پژوهشكده:
وضعيت استخدامي(رسمی/پیمانی/قراردادی): رسمی قطعی آخرين رتبه علمي: استاديار آخرين پايه علمي: 14
1- پژوهشگرنمونه وزارت بازرگاني1386
2- پژوهشگررتبه اول وزارت بازرگاني درجشنواره انتخاب پژوهشگران برتركشوروزارت علوم، تحقيقات،وفناوري1385
3- دريافت لوح تقديروكسب عنوان برگزيده ملي درپنجمين جشنواره شهيدرجايي ازدست رياست جمهوري اسلامي ايران1381
1- كارشناس گروه برنامه ريزي برنامه سوم دفترترويج وزارت جهادسازندگي1378-1377
2- همكارپژوهشي پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس1382-1381
3- عضو هيئت علمي پژوهشكده مركز مطالعات وپژوهشهاي عالي بازار مشترك اسلامي موسسه مطالعات وپژوهشهاي بازرگاني
عنوان تعداد عنوان تعداد
طرح‌هاي پژوهشي 25 كتاب 12
مقالات ISI 0 مقالات همايش بين‌المللي خارج از کشور 1
مقالات علمي ـ پژوهشي 12 مقالات همايش ملي و بین‌المللی داخل کشور 3
مقالات علمي ـ ترويجي 5 سخنرانی در همایش‌ها و مباحث میزگردهای علمی 1
حوزه تخصصي مهمترين مهارت‌هاي كاري در حوزه تخصصي علائق پژوهشي
1- تجارت بين‌الملل-ترتيبات تجاري منطقه‌اي 1- آشنايي به بانك هاي اطلاعات تجاري و شاخص‌هاي بيانگر وضعيت تجاري و تجزيه و تحليل آنها 1- ترتيبات تجاري منطقه‌اي در سطوح دو و چندجانبه
2- سياست‌هاي تجاري 2- توان مطالعه و شناسايي مزيت‌ها و توانمندي‌هاي توسعه‌اي كشور در زمينه‌هاي 2- مباحث توسعه اقتصادي
3- 3- اجراي طرح‌ها، تهيه مقالات علمي پژوهش و ترويجي ،گزارشات تحليلي و شركت در مجامع علمي 3- تحليل و ارزيابي سياست‌ها و عملكرد تجاري
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir