نام و نام خانوادگی: محمد راستی محل تولد: شيراز سال تولد : 1354
شماره تلفن محل کار: دورنگار: شماره موبایل:
پست الكترونيك سازمانی: M.Rasti@itsr.ir آدرس اینترنتی رزومه کامل: http://www.itsr.ir/Page/10082/?id=840
آخرين مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه: دانشگاه تهران
نوع عضویت: عضو هيأت علمي داخلي
عنوان شغلی فعلی: پژوهشگر گروه پژوهشی: گروه مطالعات و پژوهشهاي ترتيبات تجاري بين المللWTO پژوهشكده:
وضعيت استخدامي(رسمی/پیمانی/قراردادی): قرارداد پیمانی آخرين رتبه علمي: استاديار آخرين پايه علمي: 12
1- پژوهشگر برتر (رتبه اول) در جشنواره پژوهشي بازرگاني، وزارت بازرگاني، سال 1389.
2- پژوهشگر برتر وزارت بازرگاني در جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران كشور، وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، 1389.
3-
1- پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
2- پژوهشگر مركزپژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
3-
عنوان تعداد عنوان تعداد
طرح‌هاي پژوهشي 12 كتاب 14
مقالات ISI 0 مقالات همايش بين‌المللي خارج از کشور 1
مقالات علمي ـ پژوهشي 3 مقالات همايش ملي و بین‌المللی داخل کشور 0
مقالات علمي ـ ترويجي 10 سخنرانی در همایش‌ها و مباحث میزگردهای علمی 0
حوزه تخصصي مهمترين مهارت‌هاي كاري در حوزه تخصصي علائق پژوهشي
1- تجارت خدمات 1- پژوهش و مشاوره در حوزه wto 1- WTO
2- WTO 2- 1- پژوهش و مشاوره در حوزه تجارت خدمات 2- بازارهاي مالي
3- بازارهاي مالي 3- پژوهش و مشاوره در حوزه بازارهاي مالي 3- تجارت خدمات
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir