نام و نام خانوادگی: الهام اسمعیلی پورماسوله محل تولد: سال تولد :
شماره تلفن محل کار: دورنگار: شماره موبایل:
پست الكترونيك سازمانی: E.Esmaeilipour@itsr.ir آدرس اینترنتی رزومه کامل: http://www.itsr.ir/Page/10082/?id=912
آخرين مدرك تحصيلي: دکترا رشته تحصیلی: علوم اقتصادی دانشگاه:
نوع عضویت: عضو هيأت علمي داخلي
عنوان شغلی فعلی: مدیر گروه پژوهش‌هاي صنعت و معدن گروه پژوهشی: گروه پژوهش‌هاي صنعت و معدن پژوهشكده:
وضعيت استخدامي(رسمی/پیمانی/قراردادی): قرارداد تمام وقت آخرين رتبه علمي: استاديار آخرين پايه علمي: دکترا
1-
2-
3-
1-
2-
3-
عنوان تعداد عنوان تعداد
طرح‌هاي پژوهشي 0 كتاب 0
مقالات ISI 0 مقالات همايش بين‌المللي خارج از کشور 0
مقالات علمي ـ پژوهشي 0 مقالات همايش ملي و بین‌المللی داخل کشور 0
مقالات علمي ـ ترويجي 0 سخنرانی در همایش‌ها و مباحث میزگردهای علمی 0
حوزه تخصصي مهمترين مهارت‌هاي كاري در حوزه تخصصي علائق پژوهشي
1- 1- 1-
2- 2- 2-
3- 3- 3-
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir