نام و نام خانوادگی: ابوالفضل معصوم زاده زواره محل تولد: ورامين سال تولد : 1359
شماره تلفن محل کار: 61062194 دورنگار: 66439214 شماره موبایل: 09124920538
پست الكترونيك سازمانی: Abolfazl.masoomzadeh@gmail.com آدرس اینترنتی رزومه کامل: http://www.itsr.ir/Page/10082/?id=938
آخرين مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: مديريت بازرگاني دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبايي
نوع عضویت: عضو هيأت علمي داخلي
عنوان شغلی فعلی: پژوهشگر گروه پژوهشی: پژوهشكده:
وضعيت استخدامي(رسمی/پیمانی/قراردادی): رسمی قطعی آخرين رتبه علمي: استاديار آخرين پايه علمي: 10
1-
2-
3-
1- مديراجرايي كانون تبليغات به افرين1386-1385
2- مدير بازرگاني شركت برهوت آريا1387-1386
3- عضوهيئت علمي موسسه مطالعات وپژوهشهاي بازرگاني
عنوان تعداد عنوان تعداد
طرح‌هاي پژوهشي 25 كتاب 9
مقالات ISI 0 مقالات همايش بين‌المللي خارج از کشور 1
مقالات علمي ـ پژوهشي 6 مقالات همايش ملي و بین‌المللی داخل کشور 2
مقالات علمي ـ ترويجي 7 سخنرانی در همایش‌ها و مباحث میزگردهای علمی 0
حوزه تخصصي مهمترين مهارت‌هاي كاري در حوزه تخصصي علائق پژوهشي
1- بازاريابي 1- برندسازی محصولی و ملی 1- برندسازي
2- برندسازی 2- برنامه‌ریزی ارتباطات یکپارچه بازاریابی 2- بازاريابي الكترونيك
3- تبلیغات 3- مدیریت فروش 3- بازاريابي جهاني
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir