نام و نام خانوادگی: محمد رضايي پور محل تولد: تهران سال تولد : 1359
شماره تلفن محل کار: دورنگار: شماره موبایل:
پست الكترونيك سازمانی: M.rezaeepouri@itsr.ir آدرس اینترنتی رزومه کامل: http://www.itsr.ir/Page/10082/?id=967
آخرين مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: اقتصاد دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس
نوع عضویت: عضو هيأت علمي داخلي
عنوان شغلی فعلی: کارشناس مطالعات اقتصادی گروه پژوهشی: گروه مطالعات و پژوهشهای سیستم و بهره وری پژوهشكده:
وضعيت استخدامي(رسمی/پیمانی/قراردادی): رسمی قطعی آخرين رتبه علمي: استاديار آخرين پايه علمي: 3
1- پژوهشگربرتردراولين،دومين،سومين همايش پژوهشهاي برتر سازمان امورمالياتي كشور
2-
3-
1- مدير گروه توليد-دفترمطالعات اقتصادي وبهره وري وزارت بازرگاني
2- كارشناس مطالعات اقتصادي-دفترمطالعات اقتصادي سازمان امورمالياتي
3- كارشناس مطالعات اقتصادي-موسسه اموزشي وپژوهشي احصاءگران دانش افروز
عنوان تعداد عنوان تعداد
طرح‌هاي پژوهشي 4 كتاب 1
مقالات ISI 0 مقالات همايش بين‌المللي خارج از کشور 0
مقالات علمي ـ پژوهشي 8 مقالات همايش ملي و بین‌المللی داخل کشور 12
مقالات علمي ـ ترويجي 0 سخنرانی در همایش‌ها و مباحث میزگردهای علمی 0
حوزه تخصصي مهمترين مهارت‌هاي كاري در حوزه تخصصي علائق پژوهشي
1- اقتصادسنجی 1- مدل سازي در حوزه اقتصاد خرد 1- طرح تحول اقتصادي ، نظام توزيع و يارانه
2- اقتصادبخش عمومی وکلان 2- 2- فضاي كسب و كار
3- اقتصادپنهان وتوليدثبت نشده 3- اقتصادسنجی 3- اقتصادپنهان، غير رسمي و رفع موانع توليد
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir