جنگ نابرابر بريكس با هژموني دلار

مهدي رضايي

اقتصاد يا اقتصادهاي نوظهور، كشور يا گروهي از كشورها هستند كه نقش قابل توجهي را به تازگي در اقتصاد جهاني يا روابط بين الملل ايفا مي كنند. اين گروه، خواهان آنند كه نقش خود را با كمك يكديگر در اقتصاد جهاني پررنگ تر كنند. معمولا از گروه كشورهاي بريكس به عنوان اقتصادهاي نوظهور ياد مي شود. بريكس كوته نوشته به هم پيوسته حروف اول نام انگليسي كشورهاي برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي است. در ۲۴ آگوست ۲۰۲۳، مقرر شد كه از اول ژانويه ۲۰۲۴، شش كشور آرژانتين، اتيوپي، امارات متحده عربي، ايران، عربستان سعودي و مصر به جمع اين گروه اضافه شوند؛ لذا رسما تعداد اعضاي اين گروه به 11 كشور خواهد رسيد.

صادرات و واردات اين 11 كشور براساس آخرين اطلاعات بانك جهاني، در سال 2020 به ترتيب با 4 و 4.6 تريليون دلار، سهم هاي 21 و 29درصدي از صادرات و واردات جهاني را به خود اختصاص دادند. توليد ناخالص داخلي اين كشورهاي نوظهور در سال 2022 نيز با 29 تريليون دلار، 29درصد از توليد ناخالص داخلي كل كشورهاي جهان بود كه البته در اين  بين، چين و تاحدي هند و روسيه نقش پررنگي داشته اند؛ به طوري كه در سال 2022، سهم اين سه كشور از توليد ناخالص جهاني به ترتيب، 17.9، 3.4 و 2.3درصد بود. به هر صورت، اين كشورها سهم بالايي از شاخص هاي مهم جهاني را در حيطه اقتصاد دارند و علاوه بر اين، حداقل به خاطر وجود كشورهاي روسيه، چين و هند در اين گروه، از قدرت سياسي بالايي نيز در روابط بين الملل برخوردارند.

همان طور كه نشريات داخلي و خارجي به آن پرداخته اند، بارها مسوولان بريكس ادعا كردند كه سهم پول هاي رايج خود را در اقتصاد جهاني افزايش خواهند داد كه اين، به معني حذف يا حداقل تضعيف سازوكاري است كه در آن، دلار امريكا هژموني دارد. ابزار اصلي اين كار، <<بانك توسعه جديد>> مستقر در شانگهاي چين است كه صورت رسمي تر آن را <<بانك بريكس>> مي نامند. اين بانك توسط ائتلاف اقتصادي بريكس در سال 2015 تشكيل و رهبري مي شود. اين بانك براي نيل به دلار زدايي، سعي مي كند تا از زاويه بدهي به دلارزدايي نزديك  شود؛ يعني نه آنكه معاملات خود را در صورت امكان به صورت حداكثري با پول هاي رايجي چون يوآن چين يا رند آفريقاي جنوبي انجام دهد، بلكه بانك مورد اشاره به مثابه وام دهنده كشورهاي عضو خود عمل مي كند. ازآن روست چهار كشور اصلي موسس بريكس اذعان دارند كه تاسيس بانك مذكور نه رقابت با دلار، بلكه ابداع سازوكاري است تا ريسك هاي ناشي از نوسانات قيمت دلار و نرخ هاي بهره را براي آنها حذف يا تلطيف كند. اين دغدغه تا اندازه زيادي بحق است. طي دهه هاي گذشته همواره امريكا از هژموني دلار براي منافع خود استفاده كرده است. براي نمونه، در صورت كسري تجاري، امريكا به وسيله سياست هايي چون تغيير ارزش پول خود (دلار) مدام اين كسري ها را اصلاح مي كند. يا مثلا اين كشور با توجه به تسلط جهاني دلار و نيز نفوذ در نحوه اجراي ابزارهاي تسهيل نقل وانتقال مالي نظير پيام رسان مالي موسوم به سویيفت، بارها درصدد برآمده است تا به مقاصد اقتصادي- سياسي خود برسد. امريكا همچنين نفوذ زيادي در دو نهاد بين المللي باسابقه و پرقدرت در زمينه وام دهي و تنظيم نرخ هاي اسعار، يعني صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، دارد و بريكس سعي مي كند تا از شرايط سياسي اين دو نهاد براي كشورها وضع مي كنند، خلاص شود.

با اين  حال چندين نكته را  بايد در نظر گرفت:

1- هنوز خيلي از كشورهاي عضو بريكس طرف هاي اصلي تجاري آنها امريكا است؛ مثلا سهم امريكا از كل صادرات 3.6 تريليون دلاري چين به جهان در سال 2022، بيش از 16درصد بوده و امريكا بزرگ ترين مقصد صادراتي چين بوده است.

2- هند بعد از جنگ سرد و فروپاشي شوروي، يكي از متحدان سیاسي- اقتصادي امريكا شده است؛ براي نمونه، طي دوره 2016 تا 2021، هيچ گاه ارزش سرمايه گذاري مستقيم خارجي امريكا در هند، كمتر از 40 ميليارد دلار نبوده است.

3- يكي از نقاط ضعف بريكس، تحريم هاي امريكا عليه روسيه در پي حمله اين كشور به اوكراين است. وقتي يكي از اعضاي مهم گروه، تحريم است، عضويت آن عضو، مخاطره اعضا را براي معاملات جهاني افزايش مي دهد؛ مانند اينكه عضوي از اين گروه درحالي مي بايست موردحمايت قرار گيرد كه آن عضو براي معاملات جهاني فلج است. ضمن اينكه با توجه به گزارش مه 2023 موسسه فيچ ريتينگز

(Fitch Ratings) كه به رتبه بندي اعتباري كشورها و نيز بانك ها و موسسات مالي آنها مي پردازد، وام دهي بانك توسعه بريكس به روسيه، از نقاط ضعف اين بانك است.

4- بنا بر گزارش ژوئن 2023 فدرال رزرو، نقش دلار طي پنج سال گذشته نه تنها كاهش نيافته است، بلكه در دنياي پسا كرونا موردتوجه بيشتري نيز قرار گرفته است؛ مثلا در سه  ماهه آخر سال 2022، سهم دلار از معاملات ارزي جهان، نزديك 60درصد بوده است.

5- مي بايست به  صورت مختصر به اين نكته نيز اشاره داشت كه تداوم قدرت اين گروه از كشورها در تعهد تك تك آنها به حفظ قدرت جمعي است. از دلايل مهم احتمالي و بالقوه انحراف اعضاي بريكس از اهداف جمعي، همچون هر اتحاديه ديگر، تضاد منافع يا پيگيري اهدافي غير از حفظ قدرت جمع است. به هر صورت بايستي توجه كرد كه كشورهاي پرقدرت اقتصادي و سياسي نظير چين و روسيه ممكن است بخواهند خارج از چارچوب بريكس منافعي را دنبال كنند كه در تضاد با منافع ايران باشد (بارها اين اتفاق از سوي اين كشورها افتاده است). اين اقدام آنها سواي ضررهايي كه براي ما دارد، معقول و منطبق با حفظ منافع آنهاست. خواه منافع آنها در چارچوب يك نظام سياسي كاملا مردم سالار محقق شود يا يك اليگارشي. شاخص درآمد سرانه يك كشور و رشد آن، نقش كانوني در اندازه گيري رفاه و توسعه اقتصادي يك كشور دارد و ساير معيارهاي اندازه گيري سطح توسعه و قضاوت راجع به آن، نظير توزيع درآمد، حفظ محيط زيست، برابري جنسيتي، بدون در نظر گرفتن سطح درآمد سرانه و رشد آن، فاقد ارزش هستند. آمارها نشان مي دهد كه متوسط نرخ رشد درآمد سرانه دنيا بر اساس برابري قدرت خريد براي دوره 10 ساله طي 2022-2013، حدود 1.9درصد و شاخص براي ايران، كمي بيش از 0.9درصد است؛ اما طي همين مدت، اين شاخص براي چين و هند، به ترتيب 5.6 و 4.5درصد مي باشد. واضح است اين كشورها به هر ترتيبي سعي خواهند كرد كه قدرت اقتصادي خود را حفظ كنند.

6- احتمال كاهش بيشتر قدرت بريكس در آينده وجود دارد. چين و هند، به عنوان دو كشور مهم بريكس، هنوز مناقشات سياسي بين خود را حل نكرده اند؛ اين موضوع باعث مي شود كه ائتلاف عميق تر سياسي- اقتصادي بين اين دو كشور، رخ ندهد كه سدي در برابر پيشرفت واقعي بريكس است. همچنين، برخي موسسين بريكس، آن قدرت اقتصادي ساليان گذشته را ندارند. براي نمونه، متوسط رشد درآمد سرانه سالانه كشورهاي برزيل و آفريقاي جنوبي طي 2022-2013، منفي بوده است.

با توجه به آنچه گفته شد، ايران بايد با نهاد بريكس، واقع بينانه مواجه شود. اين گماني باطل است كه بريكس بر قله قدرت جهاني رسد يا حداقل پول هاي رايج آنها، هژموني دلار امريكا را نابود كنند و از اين بابت، با عضويت ما در بريكس، به سبب تضعيف احتمالي امريكا، تغييرات ژرفي در اوضاع اقتصادي ما ايجاد خواهد شد. ضمن اينكه بررسي تاريخي پيشرفت كشورها حاكي از آن است كه نقش تلاش براي توسعه، داراي نقشي بي بديل و غيرقابل مقايسه با ساير مولفه هاي توسعه همچون اتفاقات تصادفي دارد. لذا موارد ذيل، لازم به يادآوري است:

الف- بريكس راه حلي براي خروج از تحريم هاي اقتصادي عليه ما نيست. در حال حاضر، تحريم ها، اساسي ترين مشكلي است كه بسياري از مشكلات ديگر همچون ريسك بالاي سرمايه گذاري، كاهش توليد به دليل كوچك شدن مقياس توليد و به تبع آنها، عدم ثبات اجتماعي، منتج از آن است. لذا در راس هر اقدام توسعه اي، رفع تحريم ها مي باشد.

ب- خاطرجمع بودن بيش  از اندازه نسبت به بريكس، ممكن است باعث شود كه از ياد ببريم كه احتمال دارد اعضاي بريكس براي منافع خود، بر ضد منافع ما عمل كنند.

گزارشات نشان نمي دهد كه در آينده پيش رو، امريكا به وضعيتي دچار شود كه نتواند بر دنيا از ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي تاثير جدي گذارد و لذا به  هيچ  عنوان نمي توان اتحاديه بريكس را به  گونه اي قلمداد كرد كه به  صورت چشمگير و قابل اتكايي ما را از تجارت با امريكا و متحدانش خلاص كند.

لینک درج شده در روزنامه اعتماد :

http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/205831/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir