تاریخ:
فروردين 1382
نویسنده:
حسن ولی‌بیگی
کلیدواژه ها:
سازمان تجارت جهانی، الحاق، صنعت قطعات خودرو، ایران


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir