تاریخ:
فروردين 1382
نویسنده:
لیلا فریور
کلیدواژه ها:
توابع تولید مرزی، کارایی تکنیکی، بخش صنعت، ایران، داده‌های تابلویی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir