تاریخ:
تير 1382
نویسنده:
مجید صامتی
کلیدواژه ها:
رتبه‌بندی، بخش صنعت، توسعه، تحلیل سلسه مراتبی، اصفهان


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir