تاریخ:
تير 1382
نویسنده:
تقی هومن
کلیدواژه ها:
رقابت‌پذری، مزیت نسبی، هزینه منابع داخلی، محصولات کشاورزی، استان آذربایجان شرقی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir