تاریخ:
مهر 1382
نویسنده:
مصطفی عمادزاده
کلیدواژه ها:
شدت انرژی، تقاضای انرژی، برگشت‌پذیری قیمت، تولید ناخالص داخلی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir