تاریخ:
مهر 1382
نویسنده:
عبدالناصر همتی
کلیدواژه ها:
سیاست‌های حمایتی، نرخ اسمی حمایت، نرخ حمایت موثر، ارزش افزوده، تعرفه


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir