تاریخ:
1388
نویسنده:
مرجان فقیه‌نصیری
کلیدواژه ها:
رشداقتصادی، برنامه ریزی، ایران ، سیاست اقتصادی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir