تاریخ:
1389
نویسنده:
دایانا فارل
کلیدواژه ها:
بهره وری کار،بهره وری صنعتی، اقتصاد بین الملل، رشد اقتصادی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir