تاریخ:
1389
نویسنده:
یوسف حسن‌پور کارسالاری
کلیدواژه ها:
صادرات و واردات ،ایران ،بازاریابی، بازرگانی ، کشورهای اسلامی، ایران


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir