تاریخ:
1389
نویسنده:
محمدرحیم اسفیدانی
کلیدواژه ها:
بازرگانی الکترونیکی ، برنامه ریزی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir