تاریخ:
1388
نویسنده:
علیرضا تمیزی
کلیدواژه ها:
بازرگانی الکترونیکی، صادرات و واردات بازاریابی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir