تاریخ:
1389
نویسنده:
حسن ولی‌بیگی
کلیدواژه ها:
معدن و ذخایر معدنی ، ایران ،جنبه های اقتصادی، معدن و ذخایر معدنی ، بازاریابی، صادرات و واردات


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir