تاریخ:
1389
نویسنده:
علی دینی ترکمانی
کلیدواژه ها:
نفت ،صنعت و تجارت ،آینده نگری،استفاده بهینه،جنبه های اقتصادی،صادرات و واردات،توسعه و ترویج،صنعت و تجارت


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir