تاریخ:
1388
نویسنده:
حمیدرضا نیکبخت
کلیدواژه ها:
داوری و جزای بین‌المللی، داوری تجاری، داوری بین‌المللی، ایران


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir