تاریخ:
1388
نویسنده:
سیدمحمود حسینـی‌امیـری
کلیدواژه ها:
کاشی و کاشی کاری، ایران، صنعت و تجارت


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir