تاریخ:
1389
نویسنده:
روح‌‌اله نوری
کلیدواژه ها:
بازرگانی الکترونیکی، برنامه‌های درسی، ارزشیابی، مدیران، آموزش حین خدمت


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir