تاریخ:
1389
نویسنده:
مجتبی سلیمانی سدهی
کلیدواژه ها:
قند و شکر، تجارت، تولید و تصفیه، ایران


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir