تاریخ:
1389
نویسنده:
یحیی فتحی
کلیدواژه ها:
سازمان جهانی تجارت، حقوق تجارت، سیاست بازرگانی، ایران، روابط اقتصادی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir