تاریخ:
1389
نویسنده:
مارگارت گراوش, جان هود نیوت, دیوید کوادی
کلیدواژه ها:
کمک‌های اقتصادی داخلی، کشورهای درحال رشد، فقر، اوضاع اقتصادی


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir