تاریخ:
1392
نویسنده:
بیتا نوروزی
کلیدواژه ها:
مواد غذایی حلال، ایران، صنعت و تجارت


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir