تاریخ:
1392/99/99
نویسنده:
زهرا عباسی
کلیدواژه ها:
سازمان جهانی تجارت، قوانین و رویه‌ها، صادرات و واردات، موانع غیر تعرفه‌ای تجارت، سیاست بازرگانی


<
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir