تاریخ:
1394/04/30
سخنران:
امیرهوشنگ فتحی‌زاده
کلیدواژه ها:
راهبرد - حقوق مالکیت فکری- ایران


<
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir