تاریخ:
1394
مجری:
ابراهیم‌‌علی رازینی
کلیدواژه ها:
توان رقابتی- صنعت -مس -ایران

با توجه به اینکه مس نقش زیادی در توسعه اقتصادی جوامع دارد و در واقع با رشد تولیدات صنعتی همبستگی زیادی دارد. ازاین رو صنعت مس کشور نیز می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور بازی نموده و به یکی از عمده ترین منابع ارز آور کشور تبدیل گردد بنابراین توجه به این صنعت امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.در این راستا این گزارش بدنبال ارزیابی توان رقابت صنعت مس ایران است.جهت ارزیابی و محاسبه توان رقابتی و رقابت پذیری از شاخصی به نام نسبت هزینه واحد(UC) استفاده شده است. این شاخص نیز خود به سه شاخص یعنی توان رقابت داخلی، توان رقابت صادراتی و مزیت نسبی تقسیم می شود. در این گزارش ابتدا سه شاخص مذکور برای شرکتهای ملی مس ایران و صنایع مس شهید باهنر محاسبه گردیده و با استفاده از آنها توان رقابتی این شرکتها ارزیابی گردیده است.همچنین آثار اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ،افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ تعرفه ها به تفکیک بر توان رقابتی این دو شرکت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . و در ادامه آثار اجرای توام و همزمان سه سیاست مذکور بر توان رقابتی این دو شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش دلالت بر این امر دارد که در صورت اجرای توام طرح کامل هدفمندی یارانه‌ها (حذف کل یارانه انرژی) و افزایش نرخ ارز، امکان توان رقابتی بسیار مناسب و بالا برای شرکت ملی مس ایران تا سطح 0.69 در سال 1390 و 0.45 در سال 1391 و همچنین امکان توان رقابتی مناسب برای شرکت صنایع مس شهید باهنر تا سطح 0.90 در سال‌های 1388 و 1389 و تا سطح 0.96در سال 1390 وجود داشته است.


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir