تاریخ:
آذر 1394
نویسنده:
سید حمیدرضا اشرف‌زاده
کلیدواژه ها:
سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی، بخش صنعت، پانل همزمان


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir